Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ŘECKO – KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI

S VÝLETY NA MYKONOS, DÉLOS, NAXOS + KRÉTA

Ubytování: hotel***
Cena od:
28 390 Kč
Poptat
Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odlet z Prahy na Krétu, transfer do hotelu. Prohlídka krétské metropole IRÁKLIO, benátské hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury. Možnost výletu místní dopravou do KNÓSSU (UNESCO), palác minojských králů, Daidalův labyrint.

2. den zájezdu
Po snídani pokračujeme lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer z přístavu na ubytování. Návštěva starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Černou pláž s převážně černým, lávovým pískem a drobnými kamínky a na závěr dne prohlídka santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce.

3. den zájezdu
Dopoledne městečko Fira nebo fakult. plavba po kaldeře, která vznikla po výbuchu sopky ve 3. stol. př. n. l. a výstup na kouřící sopku NEA KAMENI. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, který má své vlastní sirné prameny. Výlet lokálním busem do nejfotogeničtějšího řeckého městečka OIA s modrobílými domečky, pozorování západu slunce nad kalderou.

4. den zájezdu
Přeplujeme na OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

5. den zájezdu
Pobyt u moře. Pro zájemce polodenní fakult. výlet místním busem na ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.

7. den zájezdu
Pobyt u moře. Fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybírá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollonova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

8. den zájezdu
Pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov bílé kubické architektury a zároveň nejvyhledávanější řecký OSTROV MYKONOS, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější. Následuje přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

9. den zájezdu
Přeplujeme na ostrov Kréta, individuální volno, nocleh v hotelu.

10. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Iráklio – Praha, 
 • letištní taxy a poplatky, 
 • transfery z/na letiště, 
 • lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros, 
 • 9x ubytování v hotelech*** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Irákliu, 2x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu), 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • pobytovou taxu (platí se na místě), 
 • fakult. služby, výlety a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk.pokoj 5090 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. vyššího storna zájezdu 580 Kč 

Orientační ceny vstupného

Iráklio muzeum 10 €
jízdné Iráklio 1,20 €/1 jízda, celodenní jízdenka 5 €
Výlet do Knóssu vč. vstupu do muzea 16 €
Místní průvodce v Knósos 10 € (podle počtu účastníků)
Santorini okružní výlet 20-40 € (podle počtu účastníků)
Vykopávky v Akrotiri – vstup + 2 muzea 12 €
Muzeum v Parikii 2 €
Plavba po Kaldeře s Vulkánem 20 €
Vstup Vulkáno 2,5 €
Výlet na ostrůvek Antiparos místní dopravou 17 €
Vstup do krasové jeskyně 5 €
Bus k jeskyni 6 €
výlet na nedaleký ostrov Naxos 22 €
Lanovka Fira 6 €/ jedna cesta
Výlet busem po Parosu 25 €
Výlet na Mykonos a Délos 50 €
Vstup Délos – arch.vykopávky 12 €

Na místní a veřejnou dopravu autobus 50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy a výlety cca 200 € + místní doprava


Nástupní místa

11.09. – 20.09. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-11
Do: 2020-09-20
Počet nocí: 9
Cena od: 28 390 Kč

Nezávazně poptat zájezd