Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ŘECKO – LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

JÓNSKÉ OSTROVY, EPIRUS + OLYMPIE

Cena od:
25 990 Kč
Poptat
Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.Zájezd provází Mgr. ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet z Prahy do Prevezy, odjezd na ostrov Lefkáda, ubytování.

2. den zájezdu:
OSTROV LEFKADA , pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.

3. den zájezdu: 
Okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter FANEROMENI, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.

4. den zájezdu: 
Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni PAPANIKOLIS, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.

5. den zájezdu:
Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den ke koupání.

6. den zájezdu:
Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI a částečně zatopené jeskyně MELISSANI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž MYRTOS, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří – zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

7. den zájezdu:
Trajektem přejedeme na ostrov ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.

8. den zájezdu:
Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.

9. den zájezdu: 
Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. V odpoledních hod. odjezd na ubytování do hotelu v okolí Athén.

10. den zájezdu:
Transfer na letiště do Athén a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Preveza, /Athény – Praha, 
 • transfery z/na letiště, let. taxy, 
 • dopravu klim. busem po Řecku, 
 • veškeré trajekty při přejezdech, 
 • 9x ubytování v hotelu **/*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x Lefkáda, 2x Kefalonie, 2x Zakyntos,h1x transit. ubytování v Athénách), 
 • 9x snídani, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu (platí se na místě),
 • fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • 8x večeře 3100 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 580 Kč

Orientační ceny vstupného

Parga - hrad zdarma
Lefkada - klášter Faneromeni zdarma
Lefkada výlet 25 EUR
Výlet Parga – zdarma
Výlet Zalongo zdarma
Kefalonia - klášter Sv. Gerasima 5 €
Drogarati jeskyně 3,5 €
Melissani jeskyně 7 €
Zakynthos - výlet na lodičce do Modrých jeskyní za cca 5 €
Olympia - 12 €

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 90 €, cca 200 € doporučujeme včetně orientačního stravování.

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny – 2%

Ubytování

hotel**/***

Nástupní místa

10.09. - 19.09. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-10
Do: 2020-09-19
Počet nocí: 9
Cena od: 25 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd