Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
- Norsko
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Slovensko
Další oblasti
-- Levoča
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina

ŘÍM – MĚSTO TISÍCILETÉ HISTORIE

Ubytování: hotel
Oblíbené
Sleva
Cena od:
13 490 Kč
Poptat
Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letecký zájezd do města, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si "věčné město", putujte s námi historií světa, objevte bohatství a poznejte to nejlepší z Říma!

Zájezdy provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu a první seznámení s městem.

2. den zájezdu

Celodenní prohlídka města, ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame – Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě – Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona – oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3. den zájezdu

ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum – s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. – 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon – nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4. den zájezdu

Dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha – Řím – Praha vč. letištních tax
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do18ti let 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (zde povinné při nedoobsazení)
 • odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1390 Kč

Orientační ceny vstupného

Řím:
kopule sv. Petra 8/10 € (s výtahem)
1,50 €/1 jízdu - celkem cca 10,50 €
Andělský hrad 15€
Vatikánská muzea 17€ + rez.poplatek
Koloseum, Forum Romanum, Palatino 12€ + rez.poplatek

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy, doporučujeme cca 60 €

Sleva

 • BONUS vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu zdarma při rezervaci zájezdu do 30.1.2019

Nástupní místa

04.05. - 07.05. odjezd L2, L3 
26.09. - 29.09. odjezd L2, L3 
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-10-03
Do: 2019-10-06
Počet nocí: 3
Cena od: 13 490 Kč
Od: 2019-09-26
Do: 2019-09-29
Počet nocí: 3
Cena od: Na dotaz
Od: 2019-05-04
Do: 2019-05-07
Počet nocí: 3
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd