Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ROMANTIKA TOSKÁNSKA

A CINQUE TERRE

Ubytování: hotel***
Cena od:
23 991 Kč
Poptat
Navštívíme Toskánsko s jedinečnými stavebními památkami a městy. Florencie, Siena, Pisa, Lucca jsou pro turisty lákavými místy s mimořádnými ukázkami románského, gotického a renesančního umění. Zájezd je obohacen i o přírodní skvost Itálie, divoké pobřeží Cinque Terre s malebnými „orlími“ ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odlet z Prahy do Toskánska, transfer na hotel, ubytování.

2. den zájezdu:
Návštěva nádherných zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony. LUCCA, elegantní podmanivé město, obklopené hradbami, nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. PISA (UNESCO), prohlídka slavného Piazza dei Miracoli – Šikmá věž, Baptisterium, Dóm atd.

3. den zájezdu:
SIENA (historické centrum města je pod patronací UNESCO) město, jehož kostely a paláce vytvářejí působivý architektonický komplex, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. SAN GIMIGNANO (UNESCO), jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, jeho hradby a historické rodové věže dokreslují malebný obraz středověkého města. VOLTERRA, velmi dobře zachované starověké a středověké historické město s hradbami a branami ležící na strmém, skalnatém vrchu. Město vzniklo spojením několika etruských osad ve 4. století př. n. l., kdy vznikly i mohutné hradby. Prohlídka města alabastru, které dosáhlo svého největšího rozkvětu právě za Etrusků. Krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo.

4. den zájezdu:
Pobyt u moře.

5. den zájezdu:
FLORENCIE (historické centrum je pod patronací UNESCO), perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte Vecchio přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela.

6. den zájezdu: 
Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO), tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Navštívíme vesničku VERNAZZA ležící na skalnatém ostrohu, hrad Doria, z něhož se naskýtají pohledy jako z ptačí perspektivy na zátoku i křivolaké uličky. Dále vesničku MANAROLA, jejíž barevné domky šplhají vzhůru po skále a z druhé strany ji obklopují malebné vinice. Další možností je RIOMAGGIORE, působivá ukázka architektury této oblasti, kde úzké domy stoupají od mořské hladiny po svazích kopců.

7. den zájezdu:
Pobyt u moře
. Pro neposedné možnost výletu místní dopravou do městečka PIETRASANTA, romantické středověké městečko s historickým středem a úzkými uličkami.

8. den zájezdu: 
Transfer z hotelu na letiště. Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Itálie – Praha vč. let. tax,
 • transfery, autobusovou dopravu na výlety,
 • 7x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi, sklenici vína a vody k večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakultativní výlety
 • lodní výlety
 • vláček v Cinque Terre
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • na vyžádání 1lůžk. pokoj 3 700 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč 
 • připojištění vyššího storna 250 Kč

Orientační ceny vstupného

CINQUE TERRE - vstup do NP a celodenní jízdenka – 16 € (10 € děti do 11 let; 13 € senioři nad 70 let).
Zahrady vily Garzony – 11 €.

FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta) -
Galerie Uffizzi - 12,5 € (CK nezaručuje, že se zájemci dostanou do galerie, stojí se většinou dlouhé fronty, nebo je možné si
předem zajistit rezervaci přes internet za příplatek 4 €)
kostel S. Croce - 6 €,
kostel S. Lorenzo - 4,5 €
Kombinované vstupné: Dóm + kopule Dómu + Zvonice + Baptisterium – 15 €, nutná rezervace předem.
Palazzo Vecchio - 10 €.

Příměstský vlak do centra – cca 1,50 € / 1 cesta

SIENA
katedrála - 4 €
baptisterium - 4 €
krypta – 8 €
věž - 7 €
Kombinované vstupné: Museo del Opera + Panorama Facciatone – 7 €, Porta del Cielo + Duomo + Biblioteca Piccolomini + Cripta – 15 €, Museo del Duomo + Duomo + Biblioteca Piccolomini + Cripta + Panorama Facciatone – 12 €.

PISA - autobus z parkoviště - 1 € zp.
V Pise je možné vybrat si z několika variant vstupenek:
1 vstup (výběr: Baptisterium, Campo Santo, Museo del Duomo – momentálně uzavřeno pro rekonstrukci, nebo Museo delle sinopie) - 5 
2 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 7 €
3 vstupy (výběr z výše uvedeného) - 8 €
Samotný dóm – zdarma.
Vstup na Šikmou věž nelze kombinovat, je vždy samostatně a stojí 18 €

SAN GIMIGNANO
Palazzo comunale + Pinacoteca + Torre Grossa + současná výstava – 7 €.

LUCCA
Torre Guinigi - 4 €
Baptisterium - 6 €,
katedrála San Martino – 3 €
Kombinovaná vstupenka Dom + Museo + San Giovanni – 7 €.

Místní průvodce ve Florencii, Sieně a Volteře - cca 8 €/os. (skládá-li se celá skupina, počítáno na skupinu 40 os.). V případě zájmu o prohlídku těchto měst s průvodcem je místní průvodce povinný.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 130 € + cca 24 € na místní průvodce

Nástupní místa

20.05. - 27.05. Odjezd L6
23.09. - 30.09. Odjezd L6
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-05-20
Do: 2020-05-27
Počet nocí: 7
Cena od: 23 991 Kč
Od: 2020-09-23
Do: 2020-09-30
Počet nocí: 7
Cena od: 23 031 Kč

Nezávazně poptat zájezd