Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ROTTERDAM A KEUKENHOF

A JIŽNÍ HOLANDSKO

Ubytování: hotel
Oblíbené
Cena od:
8 151 Kč
Poptat
Zahrada Evropy Keukenhof a evropský Manhattan, tak by se dalo nazvat motto našeho zájezdu. Navštívíme jeden z nejkrásnějších parků světa v době květů sněhobílých japonských sakur a druhé největší nizozemské město Rotterdam s moderní originální architekturou a jedinečnou atmosférou Starého ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do květinového parku KEUKENHOF, jeden z nejkrásnějších parků světa, Zahrada Evropy, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, jarní škálu prvních barev doplňují v této době sněhobílé japonské sakury. Po poledni odjezd do největšího přístavního evropského města ROTTERDAMU – evropský Manhattan. Ubytování na 2 noci v centru města. Poté prohlídka města, které je kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Projdeme se centrem, uvidíme např: Museum Boijmans van Beuningen (široké spektrum nizozemského umění, od Van Eycka po moderní díla), Starý přístav Oude Haven, nejstarší přístav města, historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového desingu, Kubuswoningen – krychlové domy – působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most.

3. den zájezdu  
Navštívíme unikátní vodní dílo v oblasti Zeelandu DELTA WERK, uměle vytvořené protipovodňové zábrany, jde patrně o největší vodní dílo svého druhu na světě. Dokončení prohlídky ROTTERDAMU a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast, kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.

4. den zájezdu
Přejezd do jižní části Nizozemska do města MAASTRICHT, které leží na březích řeky Mázy a je považováno za jedno z nejstarších v Nizozemsku. Procházka městem, středověké hradby, bazilika sv. Serváce stojící na hlavním náměstí, dominikánský kostel přeměněný na knihkupectví. Místním vlakem přejedeme do nedalekého VALKENBURGU, prohlídka zříceniny hradu a jedné z mnoha unikátních jeskyní. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

5. den zájezdu
Dopoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim busem,
  • jízdné vlakem Maastricht – Valkenburg,
  • 2x ubytování v hotelu*** v Rotterdamu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2400 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Keukenhof 17 euro Kubuswoningen Rotterdam 6 euro věž Euromast Rotterdam - 10,25 euro Námořní muzeum Rotterdam - 14 euro Splashtour Rotterdam - 27,50 euro Bazilika sv. Serváce včetně klenotnice Maastricht - 4,50 euro Jeskyně Gemeentegrot Valkenburg - 9,25 euro Ruiny hradu Valkenburg - 13 euro

Sleva


Nástupní místa

09.04. - 13.04. odjezd A, B, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-04-09
Do: 2020-04-13
Počet nocí: 4
Cena od: 8 151 Kč

Nezávazně poptat zájezd