Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

RUSKO – PETROHRAD, FINSKO

A OKRUH POBALTSKÝMI REPUBLIKAMI

Ubytování: hotel***
Cena od:
18 807 Kč
Poptat
Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odpoledne odjezd přes Olomouc a Ostravu (přejezd hranice cca 20:30 hod.) do Polska.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do Litvy. Návštěva sídla litevských knížat – vodního hradu TRAKAI, modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odpoledne VILNIUS (UNESCO), hlavní město Litvy, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – Katedrální a Radniční náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice). Ubytování v hotelu.

3. den zájezdu
Program A Krátká zastávka v ŠIAULIAI Hora křížů – symbol utrpení a útlaku litevského lidu. Odpoledne Lotyšsko, zámek RUNDALE „Versailles Pobaltí“, letní rezidence kuronských vévodů. Cestou do Estonska vyzvednutí programu B v hotelu v Rize. Program B do odpoledního spojení s programem A individuální volno, možná prohlídka Rigy. Dále společný program A i B. Večer Estonsko, oblast kouzelných pláží město Pärnu – ubytování v hotelu.

4. den zájezdu
Po snídani cesta do TALLINNU (UNESCO), hlavního města Estonska, na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odpoledne trajekt z Tallinnu do Helsinek. Večer ubytování v hotelu v Helsinkách.

5. den zájezdu
Hlavní město Finska HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám – Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Olympijský stadion – dějiště LOH 1952, Sibeliův monument – památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.

6. den zájezdu
Jedno z nejkrásnějších finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

7. den zájezdu
PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na břehu Finského zálivu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.

8. den zájezdu
Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.

9. den zájezdu
Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce carevny Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s Jantarovou komnatou. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do města PSKOV, jednoho z nejstarších ruských měst, s nespočtem církevních staveb.

10. den zájezdu
Brzy ráno odjezd z hotelu a překročení ruských hranic. RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Program A V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.

11. den zájezdu
Návrat do ČR v odpoledních hodinách (Olomouc cca 16:00).

Cena zahrnuje

 • dopravu luxusním klimatizovaným busem, 
 • trajekt Tallinn – Helsinky, 
 • 8x ubytování – hotely*** – 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 
 • 8x snídani většinou formou bufetu, 
 • průvodce CK, 
 • komplexní pojištění včetně storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)

Cena nezahrnuje

 • vstupné včetně rezervačních poplatků, 
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6400 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. Komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem), 
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč (O potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni.)

  Poznámka: 3lůžk. pokoj je většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou

Orientační ceny vstupného

Trakai – hrad 7 €
Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 2,50 €
Vilnius – hrad a katedrála zdarma
Lotyšsko – Rundale – palác a zahrady 9 €
Tallinn – Městské muzeum 5 €
Helsinky – skalní chrám 3 €
Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy hlavního štábu 22 €
Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám 9 €
Petrohrad – Petrodvorce – zahrady 900 RUB
Petrohrad – lodní projížďka po Něvě 800 RUB
Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – denní vstup 250 RUB, kolonáda 150 RUB (večerní vstup 400 RUB, kolonáda 300 RUB)
Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – denní 250 RUB (večerní vstup 400 RUB)
Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma
Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB
Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob) 9 €
Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 40 RUB, metro 45 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu)
Riga – Národní galerie 6 €

V případě vstupů v Petrohradu, uvedených výše v € (Ermitáž, Petropavlovská pevnost, noční otvírání mostů) bude průvodce IHNED po nástupu do autobusu zjišťovat váš zájem, aby mohl náš Ruský partner předem zajistit vstupenky na potřebné termíny a časy.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme na vstupy cca 180 €

Ubytování

 • 3lůžk. pokoj není hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou

Nástupní místa

11.06. - 21.06. Odjezd A, B*
02.07. - 12.07. Odjezd A, B*
05.08. - 15.08. Odjezd A, B*
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

Na vyřízení ruského víza je třeba (vyřizuje CK):
 • Cestovní pas (+ kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvou-stránkou určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza 
 • Vízový formulář vyplněný na webových stránkách Ruského vízového centra vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem 
 • Barevnou fotografii (nikoli vytištěnou nebo okopírovanou z tiskárny) o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu) 

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-05
Do: 2020-08-15
Počet nocí: 10
Cena od: 18 807 Kč
Od: 2020-07-02
Do: 2020-07-12
Počet nocí: 10
Cena od: Na dotaz
Od: 2020-06-11
Do: 2020-06-21
Počet nocí: 10
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd