Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

SEVERNÍ JADRAN A JEHO OSTROVY

KRK - CRES - LOŠINJ

Ubytování: hotel
Cena od:
11 991 Kč
Poptat
Koupání v nádherných vodách Jadranu, fascinující horské scenérie Julských Alp, stará rybářská městečka, panenská příroda ostrovů, ale i horských vesniček ve vnitrozemí. Pojeďte s námi na Severní Jadran. Terst - zámek Miramare - ostrov Krk – Vrbnik – Baška - ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Návštěva italského města TERST, jedno z nejvýznamnějších měst monarchie Rakousko – Uhersko s řadou krásných paláců především z 19. století včetně radnice. Zastávka u zámku MIRAMARE, v jeho zdech a okolních anglických zahradách se začal odvíjet tragický osud císaře Maxmiliána „Mexického“. Nachází se na pobřeží obklopený překrásným parkem. Příjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Pobyt u moře.

4. den zájezdu
Okruh po ostrově KRK, největší jaderský ostrov s neokoukanými přírodními scenériemi a malebnými městečky. Hlavní město ostrova KRK s trojlodní křesťanskou bazilikou, pitoreskní městečko VRBNIK, turist. atraktivní BAŠKA s úzkými uličkami, průchody a dlouhou oblázkovou pláží. Zastávka v městečku OPATIJA, přímořské lázně s noblesními lázeňskými domy obklopenými bujnou zelení parků a zahrad s exotickou flórou.

5. den zájezdu
Návštěva PULY, metropole Istrie, jedno z nejstarších měst na východním jaderském pobřeží, velkolepý římský amfiteátr, monumentální divadlo s 23 tisíci sedadly, šestý největší dochovaný amfiteátr na území bývalé Římské říše. Část dne bude patřit městečku ROVINJ, prohlídka, volno, koupání. Zastávka u vyhlídky nad LIMSKÝM ZÁLIVEM zasahujícím km do pevniny jako skandinávské fjordy. Historické městečko PAZIN, středověký hrad nad propastí s ponornou krasovou říčkou Pazinčica, kterou v románu Matyáš Sandorf od Julese Verna, prchá jeho hrdina z rakouského vězení.

6. den zájezdu
Pobyt u moře. Pro zájemce fakult. výlet: trajektem na ostrov CRES, tajemné hory a městečka na skalních útesech, historický OSOR. Přejedeme přes most na ostrov LOŠINJ, návštěva malebného městečka MALI LOŠINJ, návštěva malebných městeček ostrova MALI LOŠINJ. Koupání v zátoce ČIKAT.

7. den zájezdu
Slovinská riviéra. Prohlédneme si PIRAN, asi nejkrásnější město na Slovinském pobřeží Jadranu (Staré město, Tartiniho náměstí). Část dne strávíme v noblesní PORTOROŽI a cestou zpět historické město POREČ s raně křesťanskou bazilikou (UNESCO).

8. den zájezdu
Návštěva POSTOJENJSKÝCH JESKYNÍ, druhá největší zpřístupněná jeskyně v Evropě s 20 km podzemních chodeb, krápníková výzdoba, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana. LJUBLJANA, hlavní město Slovinska, kterému dominuje hrad, z jehož věží je výhled až k Julským Alpám. Odjezd do ČR.

9. den zájezdu
Předpokládaný příjezd do republiky v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 6x ubytování v hotelovém komplexu – 2 lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 6x polopenzi, 
  • pobytovou taxu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2 700 Kč
  • výlet na ostrovy Cres a Lošinj 6.den zájezdu 400 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Orientační ceny vstupného

Postojenská jeskyně vč. audioprůvodce v češtině –
23,9 €, studenti 16-25 let - 19,1 €, děti 6-15 let - 14,3 €.

Miramare - 6 €. Terst-katedrála – 2 €
Pula - amfiteátr - 70 HRK
Pula - Archeologické muzeum - 20 HRK
Pula - Augustův chrám - 10 HRK
Pula - Katedrála - 5 HRK
Pula - Benátská pevnost - 20 HRK
Krk - katedrála - 7 HRK
Lošinj – Muzeum Apoksiomena – 75 HRK

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 40 € + 220 HRK = cca 30 €

Nástupní místa

05.09. - 13.09. odjezd J*
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-05
Do: 2020-09-13
Počet nocí: 8
Cena od: 11 991 Kč

Nezávazně poptat zájezd