Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

SILVRETTA – SAMNAUNGRUPPE

ISCHGL A SILVRETTACARD

Ubytování: hotel ***
Cena od:
9 303 Kč
Poptat
Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, Ischgl, mondénní středisko obklopené horami, vrchol Greitspitze, přehrady Kopssee a Silvrettasee s nádhernými scenériemi a karta Silvrettacard v ceně zájezdu.

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd z ČR. Večer příjezd do údolí PAZNAUNTAL, ubytování v hotelu v Kapplu a večeře.

2. den zájezdu 
Z Kapplu lanovkou DIASBAHN a lanovkou ALBLITTBAHN do výšky 2300 m, středně náročná okružní túra k chatě NIEDERELBELHÜTTE (2310 m) a jezeru SESSSEE, odpočinek na chatě a návrat k lanovce Diasbahn (1830 m, 3,5-4 hod. chůze). Volné odpoledne. Večeře.

3. den zájezdu
Odjezd našim busem do ISCHGLU, výjezd lanovkami do sedla VIDERJOCH (2737 m), velkolepý amfiteátr třítisícovek. Zdatnější si nenechají ujít nenáročný hřebenový výšlap k vrcholu GREITSPITZE (2871 m), který tvoří hranici Rakouska se Švýcarskem (45 min. k vrcholu). Odpoledne různé túry dle vlastních fyzických možností: 1.varianta: lehčí trasa z mezistanice lanovky do údolí. Cestou je několik zajímavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, které přetínají potok Fimbabach (1,5-2 hod.). Možnost koupání v Ischglu. 2.varianta: středně náročná panoramatická túra vysokohorskou krajinou z Idalpu přes vrchol Sassgalunkopf (2265 m) k salaši PAZNAUNER TAJA, kde je možné posedět a občerstvit se, až do mezistanice lanovky (3,5-4 hodiny chůze). Večeře.

4. den zájezdu
Odjezd do GALTÜRU, vesnice, která je známá také jako místo jedné z největších lavinových tragédií v novodobých dějinách. Lanovkou BIRKHAHNBAHN a lehčí túra k přehradě KOPS – STAUSEE a sedla ZEINISJOCH (1822 m, 1,5 hod.), které tvoří hranici Tyrolska a Vorarlberska. Zde je možné nasednout na místní autobus nebo pokračovat pěšky do Galtüru. Pro zdatnější výstup na vrchol BREITSPITZE 2203 m (1 cesta 75 min.). Túra vede kolem horských ples, jezírek, mokřin až k vrcholovému kříži, ze kterého je panoramatický výhled na vrcholy Silvretty a do údolí Montafon. Odpoledne návštěva moderního muzea „Alpinárium“, které je integrální součástí největší ochranné lavinové bariery v Rakousku nebo výjezd místním autobusem po silnici SILVRETTTA HOCHALPENSTRASSE, procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 hod.)

5. den zájezdu
Odjezd na začátek údolí do vesnice SEE, výjezd lanovkou do stanice Medrialm (1800 m).

1. varianta: nenáročná túra k salaši VERSINGALM (1964 m, 45 min. chůze, stejnou cestou zpět).
2. varianta: středně náročná okružní túra kolem chaty ASCHERHÜTTE (2256 m) s nezapomenutelnými výhledy na Lechtalské Alpy a pohoří Verwall s vrcholem Hoher Riffler (3168 m), jeden z nejvýraznějších vrcholů celého širokého okolí a nejvyšší vrchol pohoří. Odpočinek a návrat kolem salaše Versingalm k vrcholové stanici lanovky (3 hod. chůze), odpoledne možnost koupání na koupališti v See. Večeře.

6. den zájezdu
Po snídani odjezd do ČR, krátká zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost nákupu. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 5x ubytování v hotelu *** v Kapplu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností výběru u hl. jídla od 2.dne a salátový bufet, 1 nápoj u večeře), 
  • Silvrettacard (lanovky, místní busy, koupaliště,bazény, mýto), 
  • pobytovou taxu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné a lanovky mimo kartu
  • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 1 250 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Nástupní místa

15.08. – 20.08.   odjezd N
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-15
Do: 2020-08-20
Počet nocí: 5
Cena od: 9 303 Kč

Nezávazně poptat zájezd