Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

SKOTSKO – PŘÍRODNÍ KRÁSY

BOTANICKÉ ZAHRADY, HISTORICKÁ MĚSTA

Ubytování: hotel
Cena od:
19 767 Kč
Poptat
Zájezd pro milovníky botaniky a nejenom pro ně, poznáme přírodní rozmanitost Skotska a flóru z celého světa. Navštívíme jedinečné botanické zahrady v kombinaci úžasné skotské krajiny. Čeká nás Královská botanická zahrada v Edinburghu, národní Arboretum Aedkinglas s nevyššími a nejstaršími ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd večer z Čech přes Německo do Holandska (cca 22:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu:
Brzy ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě v AALSMEERU, seznámíme se s systémem burzy a budeme tiše závidět renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě Nizozemska AMSTERDAMU, projdeme si uličky Starého města, přezdívaného „Benátky severu“ a zastavíme na největším trhu květin u kanálu Singel. Odpoledne se nalodíme na loď směr Newcastle.

3. den zájezdu:
Dopoledne vylodění v Británii a přesun do SKOTSKA přes sedlo Carter Bar (hranice Anglie a Skotska), kde bude foto zastávka. Krátkou zastávku budeme mít i v JEDBURGHU u ruiny augustiánského opatství Jedburgh Abbey a u zahrádky Marie Skotské. Hlavní náplní dne bude návštěva botanické zahrady v EDINBURGHU. Do sbírek této zahrady patří halésie karolínská – tzv. sněženkový strom, davidie listenová, Morina z Butanu a často kvetoucí Victoria cruziana ve sklenících. Krátká procházka a občerstvení u Královské míle v centru města. Odjezd na ubytování do GLASGOW.

4. den zájezdu:
Navštívíme Národní ARBORETUM AEDKINGLAS s nevyššími a nejstaršími stromy Británie, jedle bělokorá vysoká přes 48m, fitzoroya cypříškovitá z roku 1870, zerav obrovský také z této doby a mnoho dalších stromů. Odpoledne zámek Inveraray a návštěva botanické zahrady CRARAE připomínající orientální styl. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu:
Vydáme se do země starých Piktů. Zastavíme na vyhlídce u hradu STIRLING, odkud je ze Stirlingského mostu vidět na bojiště za samostatnost Skotska, kde bojoval William Wallace u Bannockburnu a kde hájil Skotsko Robert Bruce. Po cestě na Vysočinu zastavíme v palírně Whisky v PITLOCHRY, seznámíme se s výrobky a také národní nápoj ochutnáme. Projdeme se nádhernou zahradou u BLAIR CASTLE, která patří vévodovi z Athollu akterý dnes stále žije v Jižní Africe. Projedeme vřesovišti Vysočiny přes neslavné bitevní pole u Cullodenu z 1746, kde Skotsko ztratilo svoji suverenitu.

6. den zájezdu:
Národní botanická zahrada v INVEREWE, zde strávíme většinu dne. Budeme obdivovat palmy, sbírku mákovců a je až s podivem, že v drsném klimatu Skotska mohou růst i teplomilné rostliny, a to vše díky Golfskému proudu. Jednu z nejkrásnějších botanických zahrad země založil Osgood Mackenzie. Odpoledne a večer strávíme v místě našeho ubytování a zbytek dne využijeme k relaxaci nebo fakultativně vyjížďka lodí z ULLAPOOL k tuleňům, delfínům a vodnímu ptactvu.

7. den zájezdu:
Vydáme se ke Kaledonskému průplavu a k nejslavnějšímu skotskému jezeru LOCH NESS, návštěvnické centrum věnované Nessie v městečku DRUMNADROCHIT, prohlídka hradu URQUHART CASTLE, zdymadla kaledonského kanálu a možnost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS. V případě příznivého počasí lze odpolední program tohoto dne nahradit možností výjezdu lanovkou pod nejvyšší horu BEN NEVIS. Zastávka u památníku Rangers, kde získali výcvik i parašutisté skupiny Antropoid i v NP ARGYLL s nádhernými výhledy. Na závěr jezero LOCH LOMOND ve vesničce LUSS, která patří k nejhezčím v Lowlands. Ubytování a večeře v Glasgow.

8. den zájezdu:
Návštěva městečka GRETNA GREEN, kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá především z historie “svatbami na útěku”. Prohlídka mohutné římské pevnosti VERCOVICIUM HOUSESTEADS na Hadriánově valu z poč. 2. stol. n. l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Národní park LAKE DISTRICKT nebo se zastavíme u kamenného kruhu Caslerigg a projedeme se lodí po jezeře WINDERMERE. Večer příjezd do LIVERPOOLU, procházka kolem Cavern, kde začínali i známí Beatles, projedeme bývalým přístavem na ubytování.

9. den zájezdu:
Turistický magnet STRATFORD UPON AVON, staré město na břehu řeky Avony, rodný dům W. Shakespeara, kostel sv. Trojice aj. Odpoledne dorazíme na okraj LONDÝNA na ubytování. Metrem se přepravíme do centra města, projdeme se Westminsterem, můžeme se navečeřet v čínské čtvrti, přejít most Waterloo a Tower Bridge.

10. den zájezdu:
Hned po snídani navštívíme Královskou botanickou zahradu v KEW v blízkosti Londýna (UNESCO), která je sídlem Královské botanické společnosti. Nebude nám stačit ani celý den k prohlídce starých a nových skleníků, různých typů zahrad s nejucelenější botanickou sbírkou na světě – tisíce druhů vzácných a exotických rostlin, Palmový skleník, skleník princezny z Walesu, vyhlídková věž, herbáře, čínská pagoda aj. Večer trajektem nebo Eurotunelem do Francie. Průjezd Francií, Belgií a Německem.

11. den zájezdu:
Návrat do ČR v poledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 11:30 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • trajekt Amsterdam – Newcastle – kajuty,
 • přejezd kanálu La Manche,
 • 8x ubytování (z toho 7x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle),
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci “Cena zahrnuje”

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 6400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 2700 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 390 Kč

Orientační ceny vstupného

Aalsmeer burza 7,50 Eur Edinburgh botanická zahrada 5 GBP Palírna whisky 7 GBP Blair Castle 10 GBP Inverewe zahrada 11 GBP Lanovka Ben Nevis 15 GBP lodní výlet Ullapool cca 20 GBP Aedkinglas arboretum 5 GBP zámek Invereay 10 GBP zahrada Crarae 7 GBP Windermere loď 10 GBP Rodný dům Shakespeare 15 GBP Kostel Trojice 2 GBP Londýn metro 15 GBP Kew botan.zahrada 20 GBP

Nástupní místa

21.05. - 31.05. Odjezd A, B, L

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-05-21
Do: 2020-05-31
Počet nocí: 10
Cena od: 19 767 Kč
Od: 2020-05-21
Do: 2020-05-31
Počet nocí: 10
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd