Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

SLOVINSKO A CHORVATSKÁ ISTRIE

SLOVINSKÝ A CHORVATSKÝ JADRAN

Ubytování: hotel***
Cena od:
12 471 Kč
Poptat
Pojďte s námi relaxovat na slovinské pobřeží, do hotelového komplexu přímo u moře, který má dokonce své vlastní mořské lázně. Během výletů se seznámíme se slovinskou krajinou, kulturními a přírodními památkami. Podíváme se do světoznámých jeskyní, hřebčína v Lipici i ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.

2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme slovinské jeskyně Postojna v pohoří Kras, jedny z největších a nejkrásnějších v Evropě. Prohlídkovou trasu, sestávající se z několika km jeskynních sálů, překypujících škálou krápníků různých tvarů a barev, projedeme z části podzemním vláčkem a z části projdeme pěšky. Odpoledne odjezd k moři na ubytování do hotelu Vile Park – MOŘSKÉ LÁZNĚ LAGUNA. Ubytování v hotelu, koupání a relaxace v lázních, večeře.

3. den zájezdu
Pobyt u moře
nebo dopolední procházka do nedalekého romantického rybářského přístavu PIRAN, kde máte pocit, že se zastavil čas. Úzké středověké uličky, domy ve stylu benátské gotiky, monumentální chrám sv. Jiří, to všechno jsou skvosty tohoto městečka pobřeží. Nechybí ani kavárny, cukrárny či rybí restaurace. Možnost návštěvy několika muzeí a podmořského světa. Individuální návrat, koupání, večeře.

4. den zájezdu
Výlet do hřebčína v LIPICI, kde se seznámíme s chovem proslulých bílých promenádních a kočárových koní, symbolem habsburského císařského dvora, lipicánů. Prohlídka bude s odborným výkladem s možností připlatit si představení s prvky španělské školy. Cestou zastávka v pevnostním kostelíku z 12. stol. se vzácnými freskami v HRASTOVLJE. Nejznámější je místní verze „tance smrti“ (slovinsky Hrastoveljski mrtvaški ples), dokončená r. 1490. Koupání, večeře.

5. den zájezdu
Výlet do slavné chorvatské PULY, města s antickou minulostí a atmosférou. Navštívíme Amfiteátr, druhý největší a nejvýznamnější na světě, hned za římským Koloseem. Prohlédneme si další starověké památky, např. Herkulovu bránu, Triumfální oblouk, Fórum a Augustův chrám. Možnost výletu do NP BRIJUNSKÉ OSTROVY a k Titově rezidenci. Návrat na večeři.

6. den zájezdu 
Pobyt u moře
nebo půldenní výlet do IZOLY, malebného letoviska uzavřeného mezi útesy. Procházka velkým přístavem k přírodním plážím v městském parku, středověké městečko, posezení v místních kavárničkách. Koupání a návrat k hotelu odpoledne nebo individuálně místní dopravou.

7. den zájezdu
Výlet do měst POREČ a ROVINJ. V Poreči si prohlédneme biskupský komplex a Eufráziovu baziliku byzant. typu z 6. stol.(UNESCO). Malebná a fotogenická ROVINJ s chrámem sv. Eufémie patří mezi nejlépe dochovaná města z období benátské gotiky a renesance a je rájem milovníků historie, umění, přírodních krás i koupání. Návrat na večeři.

8. den zájezdu
Pobyt u moře, koupání, odpoledne odjezd z hotelu do hl. slovinského města LUBLAJANA, prohlídka historického jádra na březích řeky Lublanice. Uvidíme dominantní Lublaňský hrad, Dračí most, katedrálu sv. Michala, Prešernovo náměstí a stavby světoznámého architekta J. Plečnika, např. Trojmostí, tržnici či univerzitní knihovnu. Možnost večeře. Noční přejezd.

9. den zájezdu
Příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim busem,
 • 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi formou bufetu,
 • pobytovou taxu,
 • vstup do mořského parku,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč

Orientační ceny vstupného

Postojná - 27 €
Piran – vyhlídková věž 1 €
Piran - hradby 2 €
Piran - podmořský svět 5 €
Pula – Amfiteátr 15 €
Pula - Augustův chrám 3 €
Brijunské ostrovy 40 €
Lipica – 16 €, s představením 21 €
Hrastovlje – 3 €
Lublaň – hrad 10 – 15 € podle rozsahu návštěvy

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 135 €

Sleva

 • 3.os. na pokoji na přistýlce 800 Kč, dítě do 15ti let 1500 Kč
 • SLEVA 55+ sleva ze základní ceny 3%

Ubytování

 • hotel Vile Park*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím. Hotel. komplex přímo na pláži s přístupem do mořského parku Laguna a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. Vstup do mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness, masáže za příplatek.

Nástupní místa

20.06. - 28.06. Odjezd A, B, L Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-06-20
Do: 2020-06-28
Počet nocí: 8
Cena od: 12 471 Kč

Nezávazně poptat zájezd