Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

STŘEDOVĚKÁ UMBRIE

FLORENCIE A CINQUE TERRE

Cena od:
7 671 Kč
Poptat
Paláce a kostely, kamenná malebná zákoutí, kde na nás dýchne středověká historie, tak by se dala charakterizovat italská Umbrie. Zájezd nás zavede do těchto jedinečných míst i za největší přírodní zajímavostí Umbrie, k mohutným vodopádům Marmore, které by v těchto ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu:

Návštěva oblasti malebných romantických „orlích“ vesniček nad mořem CINQUE TERRE (UNESCO), tato jedinečná oblast je dostupná pouze vláčky. Autobusem přijedeme do obce Levanto, odtud možnost vláčkem (kdo by nechtěl na pěší turistiku, může zůstat v Levantu, pěkné městečko a písčitá pláž) do obce MONTEROSSO a dále některý z úseků nádherné pěší trasy Cinque Terre, krásné výhledy na městečka u moře, skalnaté pobřeží, romantické zátoky. Návrat zpět vlakem.

3. den zájezdu:

ASSISI (UNESCO), světově proslulé město, rodiště sv. Františka, krátce po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem, zdobená freskami největších umělců své doby – Giotto a Lorenzetti. PERUGIA s památkami z doby etruské (Ipogeo dei Volumni, jedna z nejzajímavějších etruských hrobek v Umbrii), římské i středověké paláce a kostely. Podvečerní zastávka u TRASIMENSKÉHO JEZERA.

4. den zájezdu:

Výlet do jižní části Umbrie. ORVIETO, nádherně položené město na tufové skále s dlouhou historií, památky na Etrusky, Římany, středověké paláce, jeden z nejkrásnějších dómů celé Itálie s jedinečným průčelím, středověká studna Pozzo delle Patrizie, vyhlídková věž Torre del Moro, výjezd do města nutný lanovkou. TODI, krásné staré město na kopci s římskými základy, ve středověku jedno z prvních svobodných komunit. Ve městě dodnes stojí mnoho středověkých budov a starých strmých ulic. Římské mohutné vodopády CASCATE DELLE MARMORE, se svou výškou 165 m uchvátí každého návštěvníka.

5. den zájezdu:

Zastávka v městečku AREZZO, starobylý střed s mnoha krásnými starými paláci, kostely a hlavním náměstím, trochu připomínajícím to v Sieně. Devítihodinová prohlídka FLORENCIE (UNESCO), monumentální stavby florentské renesance, Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, Ponte přes řeku Arno, kostel Santa Croce s hrobkou Michelangela. Večerní odjezd do ČR.

6. den zájezdu:

Příjezd v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. autobusem, 
  • 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 3x snídani, 
  • 2x večeři, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, 
  • fakultativní služby, 
  • vláček v Cinque Terre, 
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč

Orientační ceny vstupného

Cinque Terre
vstup do NP a celodenní jízdenka – 16 €
(10 € děti do 11 let; 13 € senioři nad 70 let).

Orvieto
jízdenka lanovkou - 2x 1,3 €
Pozzo della Cava (studna) - 3 €
Pozzo San Patrizio (studna) - 5 €
Torre del Moro - 2,8 €
Dóm - 2 €
muzeum 4 €
Museo Claudio Faina - 4,5 €
Vodopády Cascata delle Marmore – 9 €

Arezzo
fresky v kostele sv. Františka – 8 €
Rodný dům Petrarcy – 4 €
Dům Vasariho – 2 €
Archeologické muzeum – 4 €
Perugia - Pozzo Etrusco (obří studna) + Raffaelova freska - 3 €
přeprava minimetrem 3 €
Museum radnice 5 €

FLORENCIE (výběr záleží na zájmu klienta)
Galerie Uffizzi - 12,5 € (CK nezaručuje, že se zájemci dostanou do galerie, stojí se většinou dlouhé fronty, nebo je možné si předem zajistit rezervaci přes internet za příplatek 4 €)
Kostel S. Croce - 6 €
kostel S. Lorenzo - 4,5 €
Palazzo Vecchio - 10 €.

Kombinované vstupné: Dom + kopule Dómu + Zvonice + Baptisterium + Santa Reparata - 15 € (Tento vstup je potřeba zakoupit předem na internetu, na místě jeho zakoupení možné není.)

Místní průvodce ve Florencii + sluchátka - cca 8 €/os. (skládá-li se celá skupina, počítáno na 40 os.).

Příměstský vlak do centra – cca 1,50 € / 1 cesta

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek + místní průvodce ve Florencii, doporučujeme cca 85 €

Nástupní místa

20.05. - 25.05. Odjezd N + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-05-20
Do: 2020-05-25
Počet nocí: 5
Cena od: 7 671 Kč

Nezávazně poptat zájezd