Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Bolívie
- Brazílie
- Chile
- Colorado
- Kanada
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Panenské ostrovy
- Peru
- Portoriko
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Japonsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
-- Istrie
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Malta
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ŠVÝCARSKO A GLACIER EXPRESS

NEJPOMALEJŠÍ RYCHLÍK SVĚTA

Ubytování: hotel
Oblíbené
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
8 055 Kč
Poptat
Poznáme Švýcarsko, zemi jedinečných přírodních krás v pestrých barvách léta a jeho železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem „nejpomalejším rychlíkem světa“.

Zájezd provází Lukáš Zedníček

Vadúz – Luzern - Pilatus - Grindelwald - Jungfrauregion - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch - Trümmelbaschské vodopády - Fiesch – Wallis – Zermatt - Gornergratt – Klein Matterhorn - Brig - vláček Glacier Express - Chur

Program zájezdu

1. den zájezdu  
Odjezd ve večerních hodinách (cca v 1:00 hod. 17.7. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu  
V ranních hodinách krátce navštívíme VADÚZ, hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA, následně přejezd do historického centra země LUZERN – středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS, lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Centrum Bernských Alp GRINDELWALD. Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU. Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG, horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY. Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI.

4. den zájezdu  
Začneme návštěvu kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Na závěr dne možnost ochutnat slavný sýr Raclette na jedné z místních farem. Návrat na hotel.

5. den zájezdu  
Ráno jízda panoramatickým vláčkem „nejpomalejším rychlíkem světa“ GLACIER EXPRESSEM z Brigu do Churu, jízda trvá cca 3,5 hod. Cestou projedeme nejkrásnější úsek – kouzelné údolí Goms, podjedeme pod Furkapassem, přes Andermatt vyšplháme vlakem do sedla Oberalppass (2033 m n. m), uvidíme klášter v Disentisu a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou. Cestu ukončíme v nejstarším švýcarském městě CHUR, prohlídka, osobní volno. Večer odjezd do ČR.

6. den zájezdu 
Předpokládaný příjezd v ranních hodinách, Praha cca 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • vláček Täsch – Zermatt a zpět
 • 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi)
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč
 • 3x večeře 1500 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • Zájemci o výlet Glacier Express 2800 Kč (nutná rezervace předem v CK, min. měsíc před odjezdem)
 • Jungfraujoch (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) a Pilatus informace o ceně poskytne CK. 

Orientační ceny vstupného

Pilatus skup. cca 70 CHF Jungfraujoch cca 105 CHF Gornegratt 114 CHF Klein Matterhorn 110 CHF

Sleva

 • 3. osoba na pokoji 400 Kč 
 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Nástupní místa

16.07. - 21.07. odjezd A, B, G, L + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-07-16
Do: 2019-07-21
Počet nocí: 5
Cena od: 8 055 Kč
Od: 2019-07-16
Do: 2019-07-21
Počet nocí: 5
Cena od: Na dotaz

Nezávazně poptat zájezd