Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ŠVÝCARSKO – KANTON NEUCHÂTEL

KRAJ TŘÍ JEZER A SÝRŮ

Ubytování: hotel***
Cena od:
7 671 Kč
Poptat
Putování v kraji mezi známými jezery, v kraji, který je vklíněn mezi kantony Neuchâtel, Fribourg a Vaud. Navštívíme středověká města, vesnice a shlédneme množství scenérií a výhledů mimo vyšlapané turistické trasy. Na své si přijdou i naše chuťové buňky. Sýr ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Ve večerních hodinách odjezd z ČR (Praha cca 23.00 hod.) a dále směr Švýcarsko.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do hl. města Švýcarska BERN (UNESCO). Prohlídka vlajkami vyzdobeného historického starého jádra, procházka středověkými podloubími a průchody se spoustou obchůdků, starožitností a kaváren, Hodinová věž (Zytglogge), gotická katedrála Münster, kamenné kašny ozdobené sochami a květinami – jedna z dominant města, starý most Nydegg a Medvědí příkop, dům, kde Albert Einstein vymyslel teorii relativity. Cesta podél JEZERA MORAT, zastávka ve středověkém opevněném městečku MURTEN na břehu jezera s krásnými vyhlídkami. Podél východní strany NEUCHÂTELSKÉHO JEZERA dojedeme na ubytování.

3. den zájezdu  
Ráno zastavíme v ESTAVAYER-LE-LAC, příjemné malé středověké městečko na břehu Neuchâtelského jezera, exteriér pohádkového hradu Château de Chenaux, procházka po hradbách s nejvyšší věží 32 m. Odtud fakult. lodí přes jezero Neuchatel do stejnojmenného města NEUCHÂTEL, ležícího na břehu největšího jezera Švýcarska (kdo nechce lodí, pojede našim busem kolem jezera). Elegantní staré město z pískovce, nenucený kavárenský život, centrum hodinářského průmyslu. Procházka a prohlídka, Staré město, domy s dřevěnými okenicemi a pozlacenými fontánkami, tržnice Maison des Halles z r. 1575, kostel Collégiale, monumentální zámek, odpoledne odpočinek a relax ve městě, možnost další fakult. projížďky lodí po jezeře, posezení v kavárně či koupání na oblázkové pláži nedaleko od centra. Odjezd na ubytování na švýcarsko-francouzské pomezí.

4. den zájezdu
Návštěva LAUSANNE, krásná poloha města nad Ženevským jezerem, směsice historických památek s katedrálou Panny Marie, která je nejkrásnější švýcarskou katedrálou. Procházka Starým městem, uličky plné kaváren, parky, nábřeží nebo posezení v místních kavárničkách a restauracích. Přejezd do půvabného GRUYÉRES v podhůří Alp s hradem jako z pohádky, kde se všechno točí kolem sýrů a čokolády. Začneme prohlídkou sýrárny a čokoládovny, poté se přesuneme do části středověkého městečka, prohlídka dlážděných uliček. Variantně možnost návštěvy muzea H.R. Gigera, který je autorem podoby vetřelce ve filmu „Vetřelec“ s možností posezení ve stylové kavárně/baru, kde vás čeká nevšední zážitek. Můžeme ochutnat fondue ve vyhlášené restauraci Châlet de Gruyères, kam chodil a jejímž patronem se stal Jimmy Carter nebo, navštívit expozici Muzea na hradě. Nedaleko Gruyéres vyjedeme lanovkou na horu Moléson do 2000 m n.m., výhledy na jezera a blízké Alpy s Mont Blanc. Návrat na ubytování.

5. den zájezdu
Po snídani odjezd, kolem poledne zastávka u RÝNSKÝCH VODOPÁDŮ, nejmohutnějšího vodopádu Evropy. Předpokládaný příjezd do republiky ve večerních hodinách (hranice ČR v cca 21.00 hod.).

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 3x snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, ochutnávky, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2800 Kč,
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Estavayer-Le-Lac: lodní lístek do Neuchatel 20,80 CHF (skupina 10 osob)
Neuchatel - lístek lodí cca 15-20 CHF (dle cílového místa)
Gruyeres - sýrárna: 6 CHF dospělí / 5 CHF děti a studenti
Gruyeres - Museum H.R. Gigera: 8,50 CHF (skupina od 12 osob)
lanovka na horu Moléson: 30-35 CHF

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 90 CHF 

Sleva

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Nástupní místa

26.08. - 30.08. Odjezd A, B + Plzeň Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-26
Do: 2020-08-30
Počet nocí: 4
Cena od: 7 671 Kč

Nezávazně poptat zájezd