Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

TERMÁLY JIŽNÍHO SLOVENSKA

TOULKY PODÉL DUNAJE A PILIŠSKÝMI VRCHY

Ubytování: hotel
Cena od:
6 327 Kč
Poptat
Pobyt s výlety u největšího termálního koupaliště na Slovensku ve městě Štúrovo, které rozděluje Dunaj na Štúrovo a maďarský Ostřihom. Ideální kombinace odpočinku v teplých vodách a poznávání okolí. Připravili jsme pro vás výlety do Visegrádu, Ostřihomi, Komárna a do ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v ranních hodinách (Brno 7:30 hod) na Slovensko. BRATISLAVA, přes most SNP prohlídka historického centra, katedrála sv. Martina, místo korunovací uherských králů, Primaciální palác, Michalská brána a městské opevnění, symbol města Bratislavský hrad, sídlo prezidenta Grasalkovičův palác. Podél Dunaje do obce Čunovo. V severním cípu ostrova oddělujícího vodní dílo Gabčíkovo od toku Dunaje pozoruhodné muzeum moderního umění Danubiana. Cesta po 30 km dlouhém ostrově podél vodního díla k jeho jižní hrázi s plavebními komorami. Odpoledne příjezd do ŠTÚROVA a ubytování v hotelu. Relaxace v hotelovém wellness, koupání v termálním koupališti Vadaš.

2. den zájezdu
Po snídani půldenní výlet do Maďarska, městečko VISEGRÁD s mohutnou pevností na skále nad městem a pozůstatky renezančního královského paláce dalo vzniknout první „mezinárodní“ smlouvě během setkání 3 králů v r. 1335. Město OSTŘIHOM najdeme na protějším břehu Dunaje k městu Štúrovo. Vysoko nad okolní krajinu se vypíná monumentální bazilika, největší a nejuctívanější svatostánek v Maďarsku. Úchvatný výhled se nabízí z ochozu kolem kopule baziliky. Odpoledne koupání relaxace v termálním koupališti Vadaš.

3. den zájezdu
Po snídani půldenní výlet do Maďarska do příhraničních PILIŠSKÝCH VRCHŮ. DOBOGÓKÖ (756 m) jedno z prvních turistických středisek Maďarska 19. stol., překrásné výhledy na okolní kopce a zákruty Dunaje. SZENTENDRE, centrum pravoslavné církve v Maďarsku je kouzelným bludištěm domků, barokních kostelů, a synagog, hlavně je však „Mekkou“ malířů a nejrůznějších umělců. Odpoledne koupání a relaxace v termálním koupališti Vadaš.

4. den zájezdu
Dopoledne říční přístav KOMÁRNO, prohlídka historického centra, především však mohutná barokní pevnost na soutoku Dunaje a Váhu, která sice odolala osmanským vojskům v 17. stol., bezmála však podlehla pobytu ruských vojsk ve století minulém. VELKÝ MEDER, relaxace a odpočinek v termálních lázních Thermal Corvinus. Pozdě odpoledne odjezd do ČR, Brno cca 21:00 hod, dále cesta dle nástupních míst.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje,
 • 3x snídani formou bufetu,
 • vstup do termálů Vadaš, využití hotel. wellness, fitnes a krytého bazénu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné v průběhu zájezdu,
 • fakult. služby, 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůž. pokoj 900 Kč,
 • 3x večeře formou bufetu 1100 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny zájezdu 5%

Ubytování

 • hotel *** je součástí termálního areálu Vadaš. Prostorné 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím, LCD TV, WiFi, klimatizací, chladničkou a balkonem. V hotelu je k dispozici wellness a krytý plavecký bazén. V ceně ubytování je vstupné do termálního koupaliště vč. lehátek.

Nástupní místa

17.09. - 20.09. Odjezd F + Ostrava (+500) Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-17
Do: 2020-09-20
Počet nocí: 3
Cena od: 6 327 Kč

Nezávazně poptat zájezd