Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
-- Istrie
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

VÁNOČNÍ ŘÍM

MĚSTO TISÍCILETÉ HISTORIE

Ubytování: hotel
Cena od:
13 490 Kč
Poptat
Prožijte s námi advent v Římě, ponoříme se do slavnostní nálady města, navštívíme vánoční trh na Piazza Navona, ochutnáme neméně slavné Pandorro nebo Torrone, vánoční atmosféru nasajeme u baziliky sv. Petra. Prohlédneme si všechny nejvýznamnější památky „věčného města“ a budeme mít příležitost shlédnout, jakým způsobem se v této metropoli slaví Vánoce. Prožijte tedy s námi advent v Římě a vychutnejte si kouzlo italských Vánoc.

Zájezd provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Program zájezdu

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu. Individuální volno, alternativně procházka s průvodcem po městě plném betlémků a vánoční nálady.

2. den zájezdu
Celodenní prohlídka ŘÍM – VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra – na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame – Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě – Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona – oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.

3. den zájezdu
ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum – s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. – 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon – nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.

4. den zájezdu
Individuální volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha vč. letištních tax
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 3x snídani
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. služby 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč,
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do18ti let 350 Kč),
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč), 
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1400 Kč

Orientační ceny vstupného

Řím:
kopule sv. Petra 8/10 € (s výtahem)
1,50 €/1 jízdu - celkem cca 10,50 €
Andělský hrad 15€
Vatikánská muzea 17€ + rez.popl.
Koloseum, Forum Romanum, Palatino 12€ + rez.popl.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy, doporučujeme cca 60 €

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Nástupní místa

28.11. - 01.12. odjezd L2, L3,
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-11-28
Do: 2019-12-01
Počet nocí: 3
Cena od: 13 490 Kč

Nezávazně poptat zájezd