Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Česká republika
- Chorvatsko
- Estonsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švýcarsko
Další oblasti
-- Ženeva
- Turecko
- Velká Británie
Další oblasti
Ostatní
- Maďarsko
Další oblasti
-- Budapešť
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Polsko
Další oblasti
-- Krakov
- Rakousko
- Švýcarsko
Další oblasti
-- Ženeva
- Velká Británie
Další oblasti
-- Londýn

VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ

S VÝLETEM NA EGADSKÉ OSTROVY

Ubytování: hotel***
55+
Vhodné pro seniory
Cena od:
17 990 Kč
Poptat
Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu
Odpoledne příjezd do NEAPOLE v oblasti Kampánie. Večerní nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách. 

3. den zájezdu
Vylodění v Palermu a přejezd do historického centra TRÀPANI. Program B, C dopolední připojení ke skupině. TRÀPANI – centrum města, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou – ostrov FAVIGNANA, díky svému tvaru nazýván také La Farfalla (Motýlí ostrov), proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. (V případě nepříznivého počasí náhradní program na ostrově Mózia, Marsala). Návrat do Tràpani, průjezd přes SALINE DI TRÀPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli.

4. den zájezdu 
Západní Sicílie po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ÈRICE, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh.

5. den zájezdu 
Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolò) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města – ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.

6. den zájezdu
Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie – nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ. Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m – obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo – Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.

7. den zájezdu
Výlet do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ – ostrov VULCANO, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem – fakultativně. Pro ty z vás, kdo nechtějí na výlet, pobyt u moře, osobní volno.

8.den zájezdu 
Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického TYNDARIS a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města CEFALÚ, které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.

9. den zájezdu 
Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA. Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 

10. den zájezdu
Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI (UNESCO). Prohlídka historického centra města – Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia, barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. V odpoledních hodinách odjezd z Neapole. 

11. den zájezdu
Předpokládaný návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Tento zájezd nabízíme i s kombinovanou nebo leteckou dopravou
Velký okruh Sicílií – kombinovanou dopravou
Velký okruh Sicílií – leteckou dopravou

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • trajekt Neapol – Palermo a zpět – kajuty
 • 8x ubytování (6x v hotelu*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu – 4lůžk. kajuty)
 • 6x snídani
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pobytovou taxu
 • fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 6x večeře v hotelu 2400 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 380 Kč
 • Na vyžádání je možné v omezeném počtu zajistit 2lůžk. kajutu na trajektu tam i zpět 2800 Kč/os.

Orientační ceny vstupného

Neapol - muzeum 12€
Neapol - kostel Sv. Kláry, křížová chodba 4,50€
Neapol - metro k vyhlídce u pevnosti 2€
Neapol - pevnost 5€
Neapol - Certosa San Martino 6€
ostrov Favignana - zpáteční loď od 18€
vláček Favignana 5€
muzeum Tonnara Favignana 6€
ostrov Mozia - loď+archeol.areál 9€
Erice - katedrála 1,50€
Segesta - chrám 6€
Segesta - zpáteční bus k divadlu 1,50€
Agrigrento - 10€
Syrakusy - dóm 2€
Syrakusy - Neapolis 10 €
Etna lanovka + terénní bus 64€
Taormina - lanovka 6€
Taormina - divadlo 10€
Lipary a Vulcano - výlet 45€ (včetně ostrovní taxy)
Lipary - muzeum 6€
Lipary-křížová chodba katedrála 1€
Vulcano - sirné jezírko 3€ + 1€ sprcha
Palermo - klenotnice 3€
Palermo - královský palác + kaple 13€ (skupinová cena 8,50€)
Palermo - kostely cca 1,50-2€
Monreale - katedrála 3 €
Monreale - křížová chodba 6€
Monreale - vyhlídková terasa 2,5 €
Alcantara -11 €
Salina - 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 250 €

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Nástupní místa

27.10. - 07.10. odjezd A, B, G
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Zajímavosti

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-09-27
Do: 2019-10-07
Počet nocí: 10
Cena od: 17 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd