Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

VERONA A OPERA

BENÁTKY – VICENZA - PADOVA

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
5 751 Kč
Poptat
Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením La Traviata v antické aréně pod širým nebem.Zájezd provází Mgr. ...

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do BENÁTEK, prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou – vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila – možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou na celé město, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Santa Maria Gloriosa dei Frari. Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až k mostu Ponte Rialto. Odpoledne lodí na ostrov BURANO, ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů. V podvečer návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do hotelu u Verony, fakultativně večeře v hotelu.

3. den zájezdu:
VICENZA
, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakultativně možnost večeře. Večer antická aréna a zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení dílo Giuseppe Verdi – La Traviata.

4. den zájezdu:
Prohlídka VERONY, městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkónem. Odpoledne břehy jezera LAGO DI GARDA, zastávka v městečku SIRMIONE, jemuž dominuje fascinující středověký hrad Rocca Scaligera.

5. den zájezdu:
Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • plavby lodí (cca 25 €),
 • vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2020, v době vydání katalogu nebylo známo),
 • místní dopravu ve Veroně,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1000 Kč (omezený počet pokojů, povinné při nedoobsazení),
 • 2x večeře 990 Kč,
 • vstupenka na operní představení 850 Kč,
 • kaple Scrovegni 380 Kč,
 • pro zájemce o prohlídku Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK,
 • nejpozději 1 měsíc před odjezdem,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Orientační ceny vstupného

Benátky:
Dóžecí palác 20€
muzeum Baziliky S. Marco 5€
Kampanila 8€
Scuola di San Rocco 10€
kostel dei Frari 3€
Galleria dell´ Accademia 9€
kostel San Giovanni e Paolo 2,50€
muzeum Peggy Guggenheimové 15€
ostrov Murano: muzeum skla 6,50€, sklářská huť 2€
Vicenza:
Theatro Olimpico 11€
sdružené vstupné (muzea, kostely, Theatro O.) 15€
Padova:
bazilika sv. Antonina zdarma
Verona:
aréna 6€
Juliin dům 6€
kostel 2,5€

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 60-80€

Nástupní místa

19.08. - 23.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-19
Do: 2020-08-23
Počet nocí: 4
Cena od: 5 751 Kč

Nezávazně poptat zájezd