Afrika
- Egypt
- Maroko
Amerika
- Argentina
- Arizona
- Brazílie
- Colorado
- Karibik
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
- Utah
Asie
- Arménie
- Čína
- Gruzie
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kyrgyzstán
- Malajsie
- Maledivy
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Bali
- Nový Zéland
Evropa
- Anglie
- Arménie
- Bosna a Hercegovina
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
Další oblasti
-- Dalmácie
-- Istrie
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Maďarsko
- Německo
Další oblasti
-- Bavorsko
-- Vogtland
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

VERONA – OPERA TOSCA

BENÁTKY, PADOVA, VICENZA

Ubytování: hotel***
Oblíbené
Cena od:
5 990 Kč
Poptat
Úžasný kraj Itálie plný neuvěřitelných kontrastů, charakterizuje jej krása Dolomit, největší italské jezero Lago di Garda a okázalá architektura starobylých měst Padova, Vicenza, světoznámé Benátky a Verona s operním představením Tosca v antické aréně pod širým nebem.

Benátky - Vicenza - Padova - opera Tosca - Verona - Lago di Garda - Sirmione

Program zájezdu

1. den zájezdu
V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.

2. den zájezdu 
Ráno příjezd do BENÁTEK, kam připlujeme lodí z terminálu Fusina. Prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou – vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila – možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou na celé město, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Santa Maria Gloriosa dei Frari. Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty a náměstíčky, až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Odpoledne lodí na ostrov Murano, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat lodí k busu, odjezd na ubytování do hotelu v okolí Verony, fakultativně večeře v hotelu.

3. den zájezdu
Po snídani navštívíme město VICENZA, město Andrea Palladia, velký stavitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Návrat na hotel, fakultativně možnost večeře.

4. den zájezdu 
Po snídani odjedeme k břehu jezera LAGO DI GARDA, zastavíme v SIRMIONE, malebném městečku na jihu jezera, jemuž dominuje fascinující středověký hrad Rocca Scaligera. Odpoledne prohlídka VERONY, městské hradby, náměstí Scaligerů, Dóm, Juliin dům s balkónem a večer nás čeká vrchol celého zájezdu, antická aréna a zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení – dílo GIACOMA PUCCINIHO – TOSCA. Po představení odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • plavby lodí – Benátky (cca 25 €)
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1200 Kč
 • 2x večeře 990 Kč
 • vstupenka na představení Tosca 850 Kč
 • kaple Scrovegni 380 Kč
 • pro zájemce o prohlídku Teatro Olimpico nutná rezervace předem v CK, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

Orientační ceny vstupného

Benátky:
Dóžecí palác 20€
muzeum Baziliky S. Marco 5€
Kampanila 8€
Scuola di San Rocco 10€
kostel dei Frari 3€
Galleria dell´ Accademia 9€
kostel San Giovanni e Paolo 2,50€
muzeum Peggy Guggenheimové 15€
ostrov Murano: muzeum skla 6,50€, sklářská huť 2€
Vicenza:
Theatro Olimpico 11€
sdružené vstupné (muzea, kostely, Theatro O.) 15€
Padova:
bazilika sv. Antonina zdarma
Verona:
aréna 6€
Juliin dům 6€
kostel 2,5€

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 60-80€

Nástupní místa

07.08. - 11.08. odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2019-08-07
Do: 2019-08-11
Počet nocí: 4
Cena od: 5 990 Kč

Nezávazně poptat zájezd