Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

ZÁPADNÍ ČECHY

PODZIMNÍ ROMANTIKA

Ubytování: Hotel ***
Cena od:
5 175 Kč
Poptat
Synonymem západních Čech je lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně, který se pyšní největším výskytem minerálních a termálních pramenů a unikátními památkami. Navštívíme karlovarský pramen Vřídlo, poslechneme si zpívající fontánu v Mariánských lázních a prohlédneme si ...

Program zájezdu

1. den zájezdu
V ranních hodinách odjezd do západních Čech. Před příjezdem do Mariánských lázní navštívíme královský hrad LOKET. Hrad i přilehlé starobylé městečko trůni na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu tento mohutný hrad sloužil následně zjistíme během jeho prohlídky. Ubytování v hotelu v Mariánských lázních.

2. den zájezdu
Po snídani půldenní výlet na středověký hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU. Barokní zámek skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Odpoledne poznávání centra MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ – historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána. Z centra Mariánských Lázní výjezd lanovkou k Parku Boheminium, s dokonalými miniaturami nejvýznamnějších českých památek. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu
Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými stavbami a pavilony. Odpoledne město CHEB, kde svůj život neslaně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Den zakončí příjemná procházka, v zeleni utopených FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH. Symbolem lázní je soška nahého Františka, o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Večer návrat do hotelu.

4. den zájezdu
Po snídani odjezd na prohlídku KARLOVÝCH VARŮ. Jeho historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser nebo muzea Becherovky. Lanovkou výjezd na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp a prohlídka Motýlího domu. Opět lanovkou návrat do centra Karlových Varů a odjezd domů. Předpokládaný návrat do Prahy večer (cca 19:00 hod) a následná cesta dle objednaných nástupních míst.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 3x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 3x polopenzi, 
  • vstup do bazénu, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

  • 1lůž. pokoj 1050 Kč
  • pojištění storna zájezdu 60 Kč 

Orientační ceny vstupného

Hrad Loket 130 Kč
Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 150 Kč
Mariánské Lázně – park Boheminium 160 Kč
Zámek Kynžvart 150 Kč, muzeum a kabinet kuriozit 150 Kč
Hrad Cheb 100 Kč

Karlovy Vary
Vřídelní podzemí 90 Kč
Sklárna Moser – huť i muzeum 180 Kč
Lanovka Diana 60 Kč/zpáteční 90 Kč
Motýlí dům 90 Kč

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Sleva

SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Ubytování

Hotel *** na okraji Mariánských Lázní nabízí 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma, chladničkou a vysoušečem vlasů. Hotelovým hostům je k dispozici relaxační bazén, solná jeskyně, relaxačně-rehabilitační centrum a výtah. Solná jeskyně za poplatek.

Nástupní místa

18.09. - 21.09.  A + Ostrava (+500)
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-09-18
Do: 2020-09-21
Počet nocí: 3
Cena od: 5 175 Kč

Nezávazně poptat zájezd